Pomiar wibracji w budownictwie – na czym polega i kiedy się go stosuje?

Silne i regularne wibracje oraz drgania mogą mieć bardzo negatywny wpływ zarówno na ludzi, jak i na otoczenie. Podczas różnego rodzaju prac budowlanych, zwłaszcza związanych z głębokimi wykopami i montażem rozmaitych wzmocnień podziemnych, w których czasie konieczne jest używanie ciężkiego sprzętu, generowane są drgania o różnym nasileniu. Drgania te nie są obojętne na sąsiadujące nieruchomości, a także na ludzi przebywających w pobliżu. Narażone są w szczególności budynki stare, o naruszonej konstrukcji czy słabych fundamentach. Długotrwałe poddanie ich drganiom może bowiem nawet doprowadzić do ich zawalenia. Zawalenie budynku to nie tylko szkody materialne, ale przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Obowiązkiem inwestora jest więc zabezpieczyć teren budowy przed dramatycznymi i kosztownymi skutkami zbyt silnych drgań. Prostym i bardzo skutecznym sposobem jest pomiar wibracji w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Pomiar wibracji – na czym polega?


Pomiar wibracji czy też monitoring wibracji dobywa się z pomocą specjalistycznego sprzętu. Specjalne czujniki wibracji montowane są w punktach, które mogą być zagrożone silnymi drganiami. W momencie wystąpienia drgań o sile przekraczającej ustalone normy czujniki generują sygnał do sterownika, który z kolei emituje sygnał dźwiękowy. Osoba odpowiedzialna za kontrolę monitora drgań – np. kierowniki budowy, w monecie pojawienia się sygnału o zbyt dużym natężeniu drga, powinna natychmiastowo przerwać prace. Jeżeli niemożliwe będzie zmniejszenie natężenia emitowanych drgań, konieczna może być zmiana techniki wykonywanych prac czy też urządzeń pracujących na danym terenie.

Dlaczego monitoring drgań na budowie jest ważny?

Jak już wspomniano, monitorowanie drgań jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo. Niekontrolowane drgania mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej. Uszkodzenie sąsiadujących budynków spowodowane silnymi drganiami może narazić inwestora na bardzo poważne konsekwencje finansowe i prawne. Jednak konsekwencje finansowe nie są tak poważne, jak narażenie na utratę zdrowia, a nawet życia osób znajdujących się w zagrożonym budynku. Pomiar wibracji jest więc jak najbardziej w interesie inwestora i pozwoli uniknąć mu wielu nieprzyjemności. W przypadku częstego prowadzenia prac budowlanych emitujących silne drgania inwestor może zaopatrzyć firmę w sprzęt specjalistyczny do monitorowania wibracji. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ można też skorzystać z usług firm specjalizujących się w wykonywaniu pomiarów wibracji. Mają one najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt, który cechuje duża dokładność pomiarów, co z kolei gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.